Przeniesienie stron z republiki.pl

W marcu 2018 przewidywane jest zamknięcie serwisu stron internetowych www.republika.pl. W zasobach tych znajdowało się przez wiele lat kilka stron internetowych wykonanych w technologii html. Wskutek likwidacji republiki strony te zostały stracone bezpowrotnie. Aby zabezpieczyć się przed tą utratą względnie cennych zasobów rozpoczęte zostało przeniesienie ich do domeny ecik.eu. Schemat przeprowadzki stron jest następujący:

www.elmars_sign.republika.pl do elmars_sign.ecik.eu lub elmarssign.ecik.eu

www.elmars_it.republika.pl do elmars_it.ecik.eu lub elmarsit.ecik.eu

www,marstenc.republika.pl do marstenc.ecik.eu

Zakończenie prac przeprowadzki stron przewidywane jest w styczniu 2018. Przeniesienie ich nie powoduje zmian w ich strukturze lub budowie, wprowadzone zostają tylko drobne zmiany kosmetyczne w zakresie adaptacji do nowych domen.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.