Polityka Ochrony Środowiska

Polityka Ochrony Środowiska w ELMARS

  1. Energia elektryczna. Czynniki ograniczające zużycie energii elektrycznej: użycie oświetlenia miejsc realizacji zleceń w technologii LED, używanie komputerów typu notebook z ograniczeniem stacjonarnych, wykorzystywanie w pracy sprzętu komputerowego trybu sleep.
  2. Folie samoprzylepne. Spad powstały wskutek realizacji zleceń zostaje wykorzystany przy realizacji naklejek mniejszego formatu. Oferta produktów jest zorientowana na wykorzystanie mniejszych kawałków folii. Pozostała niewielka część odpadów folii zostaje przekazana do kontenerów żółtych.
  3. Media drukujące.  Jako tonerów i bębnów do druku laserowego są wykorzystywane zamienniki, które powstają poprzez regenerację. Preferowana u podwykonawców metoda druku to lateksowy w miejsce solwentowego.
  4. Zużycie papieru. Do druku etykiet adresowych wykorzystany jest format A6. Powstające odcinki papieru A5 zostają użyte do ponownego druku etykiet.
  5. Pakowanie produktów. Przesyłki do klienta są pakowane wyłącznie w woreczki strunowe. Traktowane są one jako opakowania zbiorcze. Ogranicza się stosowanie opakowań indywidualnych dla każdej sztuki wyrobu.