Oznakowanie ADR

Oznakowanie ADR

Oznakowanie przewożonych materiałów niebezpiecznych dostępne jest w postaci naklejek o wymiarach 20×20, 25×25 i 30x30cm. Wykonane z folii połysk.

Grupa 1- Materiały i przedmioty wybuchowe.

Oznakowanie ADR grupa 1

Oznakowanie ADR grupa 1

Oznakowanie ADR grupa 1.4

Oznakowanie ADR grupa 1.4

Oznakowanie ADR grupa 1.5

Oznakowanie ADR grupa 1.5

Oznakowanie ADR grupa 1.6

Oznakowanie ADR grupa 1.6

Grupa 2 – Gazy palne i nietrujące. Gazy trujące.

Oznakowanie ADR grupa 2

Oznakowanie ADR grupa 2

Oznakowanie ADR grupa 2

Oznakowanie ADR grupa 2

Oznakowanie ADR grupa 2

Oznakowanie ADR grupa 2

Grupa 3 – Materiały ciekłe zapalne.

Grupa 4 – Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone. Materiały samozapalne. Materiały wydzielające w kontakcie z wodą gazy zapalne.

Grupa 5 – Materiały utleniające. Nadtlenki organiczne.

Grupa 6 – Materiały zakaźne. Materiały trujące.

Grupa 7 – Materiały promieniotwórcze. Materiał rozszczepialny.

Grupa 8 – Materiały żrące

Grupa 9 – Inne materiały niebezpieczne.

Inne – Materiał o podwyższonej temperaturze, LG, UN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.