Archiwum kategorii: Oznakowania samochodów

Oznakowania samochodów: osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów

Podklejka czyli naklejka wewnętrzna

Naklejka Obiekt Monitorowany jest już od wielu, wielu lat dostępna w e-sklepie. Naklejka ta umożliwia trwałe przyklejenie na powierzchni materiału. To standardowe rozwiązanie jest stosowane od początku wykonywania oznakowań na bazie folii samoprzylepnych. Było ono i jest nadal sprawnym rozwiązaniem umożliwiającym przekaz informacji za pomocą obrazu. Wraz z rozwojem sposobu wykonywania naklejek i wprowadzeniem nowych technik coraz bardziej popularne są aplikacje naklejek do klejenia „pod szybę”, zwanych też podklejkami. Do tej pory w ten oto sposób wykonywane był oznakowania zawodów, jak np. „Lekarz Weterynarii”, czy też „Pojazd Monitorowany”. Kolejną pozycję stanowi naklejka Obiekt Monitorowany do stosowania po wewnętrznej stronie szyby. Taka naklejka będzie klejona np. na szklane drzwi wewnątrz budynku, a czytelna będzie na zewnątrz.

Nowe naklejki oznakowania paliw 2018

W październiku 2018 pojawią nowe oznakowania paliw na stacjach benzynowych. W założeniach UE celem jest wprowadzenie nowego zunifikowanego systemu oznaczeń paliw, którego zadaniem jest ułatwienie zatankowania właściwego paliwa do pojazdu. Może się okazać, że dzięki wprowadzeniu takiego systemu zmniejszy liczba osób, która wleje np benzynę do silnika Diesel’a. W miarę upływu czasu nowe symbole będą pojawiały się na wszystkich stacjach paliw.

  • Naklejki oznakowania benzyny
    Naklejki oznakowania benzyny

Opisy stosowanych oznaczeń:

E5, E10, E85 benzyny w kółeczku, liczba E oznacza maksymalną zawartość procentową etanolu, która jest w benzynie,

B7, B10, XTL diesel w kółeczku, B oznacza biodiesel, liczba procentową biodiesla w paliwie, XLT prafinowy olej napędowy ze źródeł innych niż ropa,

H2, CNG, LPG, LNG – gaz w rombie, H2 wodór, CNG sprężony gaz ziemny, LPG propan butan , LNG  gaz płynny.

 

 

 

Autobus i wózki akumulatorowe

Nowoczesne autobusy niskopodłogowe umożliwiają wjazd osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim. Wygodny wjazd do pojazdu umożliwia odpowiedni podnośnik. Udogodnieniem w poruszaniu osobom niepełnosprawnym jest wózek zasilany bateryjnie. Jednak wózek taki jest znacząco cięższy co może spowodować przekroczenie masy, którą może wprowadzić podnośnik autobusu. Aby uniknąć nieporozumień co do możliwości przewozu wózka inwalidzkiego akumulatorowego warto oznakować autobus.

Podnośnik dla wózków akumulatorowych.

wózki akumulatorowe

wózki akumulatorowe

Podnośnik bez wózków akumulatorowych.

wózki bez akumulatorowych

wózki bez akumulatorowych

 

Oznakowanie Niepełnosprawni – oznamowanie emblematy magnetyczne i samoprzylepne

Emblematy Niepełnosprawni

Oznakowanie dostępne jest w wielu wykonaniach:

  • tło białe, niebieskie, przezroczyste
  • podłoże magnetyczne lub samoprzylepne
  • niebieskie tło: z ramką białą i/lub niebieską
  • rozmiary: 5×5, 9×9, 19×19 i 30x30cm
  • folia połysk lub odblask

niepełnosprawni biała

niepełnosprawni biała

niepelnosprawni transparentna

niepelnosprawni transparentna

niepełnosprawni niebieska ramka

niepełnosprawni niebieska ramka

niepelnosprawni biała ramka

niepelnosprawni biała ramka

Naklejki NDS

Emblemat osoba niesłysząca lub niedosłysząca dostęny:

  • wymiary 5×5 lub 9x9cm
  • folia połysk lub odblask

Niesłyszący

Niesłyszący

Niepełnosprawni  – miejsce na wózek

Wśród naklejek – oznaczeń pojazdów dla osób niepełnosprawnych pojawiła się seria z tekstem „Proszę zachować odstęp dla wózka”. Przeznaczona do pojazdów przystosowanych do przewozu wózków dla osób niepełnosprawnych. Celem jej stosowania jest zabezpieczenie dostępu do pojazdu z wózkiem dla osób niepełnosprawnych. Zdarzają się sytuacje, w których zostaje ono zajęte przez inny parkujący pojazd.

pzodwp

pzodwn

pzodwb

Oznakowanie ADR

Oznakowanie ADR

Oznakowanie przewożonych materiałów niebezpiecznych dostępne jest w postaci naklejek o wymiarach 20×20, 25×25 i 30x30cm. Wykonane z folii połysk.

Grupa 1- Materiały i przedmioty wybuchowe.

Oznakowanie ADR grupa 1

Oznakowanie ADR grupa 1

Oznakowanie ADR grupa 1.4

Oznakowanie ADR grupa 1.4

Oznakowanie ADR grupa 1.5

Oznakowanie ADR grupa 1.5

Oznakowanie ADR grupa 1.6

Oznakowanie ADR grupa 1.6

Grupa 2 – Gazy palne i nietrujące. Gazy trujące.

Oznakowanie ADR grupa 2

Oznakowanie ADR grupa 2

Oznakowanie ADR grupa 2

Oznakowanie ADR grupa 2

Oznakowanie ADR grupa 2

Oznakowanie ADR grupa 2

Grupa 3 – Materiały ciekłe zapalne.

Grupa 4 – Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone. Materiały samozapalne. Materiały wydzielające w kontakcie z wodą gazy zapalne.

Grupa 5 – Materiały utleniające. Nadtlenki organiczne.

Grupa 6 – Materiały zakaźne. Materiały trujące.

Grupa 7 – Materiały promieniotwórcze. Materiał rozszczepialny.

Grupa 8 – Materiały żrące

Grupa 9 – Inne materiały niebezpieczne.

Inne – Materiał o podwyższonej temperaturze, LG, UN

Oznakowanie pasów bezpieczeństwa w autobusie

W wielu autobusach istnieją zamontowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów. Istnieje też obowiązek stosowania przez pasażerów. W jaki sposób poinformować pasażerów o o tym uciążliwym obowiązku? Stosowanie przez nich pasów jest przecież dla ich bezpieczeństwa!

Oznakowanie miejsc korzystania z pasów bezpieczeństwa może zostać zrealizowane przez odpowiednie naklejki.

naklejka zapnij pasy

naklejka zapnij pasy

Oznakowanie ODPADY – klejone pod szybę

Oznakowanie przewozu odpadów cieszy się zainteresowaniem ze strony firm transportowych. Dostępne do tej pory wykonania w obydwóch przewidzianych przepisami wymiarach spełniają oczekiwania kierowców przewożących wszelkiego rodzaju odpady i śmieci.

Początkowe podejście do tego zagadnienia wykorzystało istniejące do tej pory rozwiązania. Jako podłoże oznakowanie to mogło być wykonywane w postaciach: naklejki, magnetycznej oraz sztywnej tablicy. Wydawać by się mogło, że spełni to oczekiwania wszystkich nabywców. Okazuje się, że nie…

Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie „podklejka”, naklejana pod szybę – w taki sposób, że jest ona czytelna na zewnątrz pojazdu. Jest to bardzo interesująca opcja transportu odpadów i śmieci. Podobne naklejki „pod szybę” były już realizowane np, weterynarz, niepełnosprawni i inne. Teraz może też zostać wykonana podklejka „Odpady”.