Strzałki brązowe

Popularną kategorią naklejek stały się strzałki. Coraz więcej zastosowań w zakresie oznakowania kierunku powoduje też zapotrzebowanie na nowe rozwiązania.

W instalacjach przemysłowych za pomocą strzałek oznakowane zostają kierunki przepływu wody, powietrza i innych mediów. Teraz pora na olej. Tak właśnie kierunek przepływu oleju może teraz zostać oznakowany za pomocą brązowych naklejek w kształcie strzałek.

Naklejki strzałki brązowe

Naklejki strzałki brązowe

 

Agatki – jaki rodzaj wybrać?

Oznakowanie autobusu przewożącego dzieci wykonywane jest w kilku wariantach. Sprawia to, że Klienci mogą mieć pewien dylemat przy wyborze konkretnych opcji. Oferta pozwala na wybór oznakowania:

  • z obwódką lub bez,
  • tło odblaskowe lub połysk,
  • podłoże magnetyczne, sztywne lub samoprzylepne

Oznakowanie to jest zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. 133 Poz 1123 z 22-07-2002. W sumie dostępnych jest 12 kombinacji tego samego produktu. Jak mają się one do przepisów i zwyczajów panujących w transporcie autobusowym?

Obwódka.

Wzór oznakowania obwódki nie posiada. Dlaczego więc obwódka? Zwróćmy uwagę, że oznakowanie na żółtym tle może zostać umieszczone na gimbusie – też żółtym. Wtedy też staje się ono mniej widoczne. Więc w praktyce dodanie obwódki spowoduje uwypuklenie znaku na tle autobusu. Ponadto jeśli coś jest w ramce wygląda lepiej.

Rodzaj tła.

Kolory definiowane w Dz.U. to kolory odblaskowe. Tu wprowadzone zostały modyfikacje. Aby uwydatnić znak na tle odblaskowym czarny jest wykonywany jako materiał w połysku. A żółte tło odblaskowe? Tak jak w Dz.U. ma być odblaskowe. Jednak zwyczaje panujące wśród kierowców powoduje, że co najmniej jedna z tablic jest preferowana jako tło połyskowe bez odblasku.

Podłoże.

Wspomniany wcześniej Dz.U. definiuje oznakowanie jako tablicę. Tu w ofercie jest ono przedstawione jako Du bond.

Bywają jednak sytuacje, w których zastosowanie tablic nie jest optymalne i bezpieczne dla pojazdu. Tu z odsieczą przychodzi oznakowanie na podłożu magnetycznym. Oznakowanie autobusu przewożącego dzieci na podłożu magnetycznym można założyć na stalowe, elementy pojazdu, a po zakończeniu użytkowania zdjąć i przechować do następnego użycia. Oznakowanie wykonane na „magnesie” użyjemy na zewnątrz, na płaskich elementach karoserii. Wszelkie miejsca przetłoczeń nie wpływają korzystnie na przyczepność znaku do karoserii.

Naklejka – podłoże samoprzylepne jest wykorzystywana przez Kupujących, którzy zamierzają pojazd oznakować w sposób trwały. Raz naklejona pozostanie już w tym miejscu na stałe, Naklejka taka może też zostać użyta do renowacji starych tablic. Kierowca używał tablic, które mają właściwy wymiary jednak wskutek użytkowania znak został wcześniej uszkodzony.

Na zakończenie tego wpisu wspomnijmy o wymiarach. Jest to jednoznacznie określone 30x30cm. Oznakowanie gimbusa takie ma mieć. Pewnie czasami nie bardzo to pasuje do autobusu – trudno. Właśnie te wymiary mogą został łatwo poddane kontroli i ich się trzymamy.

Oznakowanie autobusu a rozmowa z kierowcą

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak niebezpieczne jest prowadzenie rozmów telefonicznych w trakcie jazdy samochodem. Coraz więcej kierowców przestaje takie rozmowy prowadzić, co jest zrozumiałe z uwagi na konieczność koncentracji w ruchu drogowym. Kierowcy autobusów są też narażeni na rozproszenie wskutek rozmowy z pasażerem. Taka właśnie rozmowa może spowodować zagrożenie lub nawet wypadek. Aby uniknąć takich niebezpiecznych sytuacji miejsce koło kierowcy znakujemy odpowiednią naklejką: Rozmowa z kierowcą w czasie jazdy zabroniona.

Naklejka rozmowa z kierowcą zabroniona

Naklejka rozmowa z kierowcą zabroniona

 

 

Naklejka Awaryjne Otwieranie Drzwi

Oznakowanie autobusów było do tej pory wykonywane w dość sporych rozmiarach. Powodem takiego podejścia było zapewnienie maksymalnie dobrej czytelności tekstów. Dotychczasowe doświadczenie pokazało, że oznakowanie to mogłoby być trochę mniejsze przy zachowaniu należytej czytelności. Możliwe jest to z uwagi na wykorzystane technologie i dobrą konserwację używanego sprzętu.

Przykładem pierwszego oznakowania w nieco zmniejszonym rozmiarze jest  Naklejka Awaryjne Otwieranie Drzwi. Zmniejszona czcionka jest nadal bardzo dobrze odczytywana dzięki wykorzystaniu odpowiedniej jakości materiałów.

Emblemat awaryjne otwieranie drzwi

Emblemat awaryjne otwieranie drzwi

Nowy wzór naklejki skoda

Pośród dostępnych naklejek na kołpaki wykonanych w technologii cięcia folii samoprzylepnych zajmuje swoje miejsce naklejka Skoda. Naklejka, jak naklejka, jednak czegoś tu brakowało. Wzór ten miał pewien niedosyt w swoim wyglądzie. Pomysł nasunął się pod wpływem kupującego, który prosił o jak najmniejsze naklejki. Klient miał rację, jego pogląd jak najbardziej słuszny. Po co takie duuuuuże, krzyczące naklejki – 9cm na kołpaku. Aby pomóc mu w oznakowania kołpaków w sposób dyskretny i wykonać odpowiednio małe naklejki na kołpaki zostały zmienione proporcje pierścienia i znaku. Teraz wokół znaku jest stosunkowo cienka obwódka, a sam znak został powiększony.

nowa skoda - naklejka na kołpak

nowa skoda – naklejka na kołpak

Nowy wzór naklejek na kołpak skoda zostanie sukcesywnie wdrażany w ofercie.

 

 

Oznakowanie rozdzielni

Istnieje szereg różnych oznakowań urządzeń i instalacji elektrycznych. Pośród nich znajdziesz popularne naklejki na:

  • wyłączniki awaryjne,
  • wyłączniki bezpieczeństwa,
  • napięcie bezpieczne.

Jednak szczególnym przypadkiem jest tu naklejka Rozdzielnia. W instalacjach przemysłowych gdzie wpółistnieją: prąd, powietrze, woda i inne media trudno jest czasami zidentyfikować miejsce rozdzielni. Aby wśród tej plątaniny rur, przewodów i kabli znaleźć łatwo i szybko rozdzielnię należy ją odpowiednio oznakować. Tu z rozwiązaniem problemu przychodzi naklejka rozdzielnia, która jest wykonywana w kilku wariantach kolorów i wymiarów.

oznakowanie rozdzielni

oznakowanie rozdzielni

 

Start nowego bloga

Prowadzona działalność w zakresie wykonywania oznakowań motoryzacyjnych znajdowała swoje odzwierciedlenie w sklepie internetowym elmars.eu. W początkowej fazie działalności było to rozwiązanie pozwalające na kompleksowe przedstawienie szerokiej oferty, zapewniając możliwość dokonywania zakupów drogą elektroniczną. Wraz z poszerzeniem oferty o elementy elektroniki oraz podręczników do ECDL konieczne było uruchomienie drugiego kanału elektronicznej sprzedaży w postaci sklepu elmars.linuxpl.info.

Równolegle do funkcjonującej oferty sklepów był tworzony system informacyjny o produktach i usługach w postaci sieci bogów. Dziś pora na budowę nowego skoncentrowanego kanału informacji o wszelkich aktualnościach ELMARS. Takim systemem jest niniejszy blog www.ecik.eu.

Zapraszam do częstych odwiedzin.

Mariusz Stenchlik

ELMARS